Je satelitný systém určený podnikateľom resp. záujemcom, ktorý majú potrebu zisťovať polohu svojich motorových vozidiel ( napr. požičovne áut, ... ). Systém je konštruovaný tak, aby čo v najmenšom rozsahu zasahoval do elektroinštalácie vozidla a zároveň mohol slúžiť na skrytú montáž ( nie je ho vidno vo vozidle ). Jeho úlohou je zobraziť aktuálnu polohu motorového vozidla na pokyn operátora z dispečingu. Tento dispečing obsluhuje non - stop dispečing firmy SECAR s.r.o. Pri montáži do motorového vozidla sa s klientom podpisuje zmluva, v ktorej si môžete určiť intenzitu s akou budete žiadať určovanie polohy, resp. akou formou sa budú tieto informácie posielať ku klientovi. Takýto spôsob monitorovania nie je náročný na vlastnú centrálu a je k dispozícií 24h denne. Pre klientov, ktorým je tento spôsob monitorovania nevyhovujúci máme niečo plus.