>

   Je určený pre neobmedzený počet vozidiel ako OFF line verzia a poskytuje nasledovné funkcie:
  • Priebeh jazdy v ľubovolných intervaloch alebo jednorázovo na dotaz operátora z dispečerského pracoviska ( poloha zasielaná formou SMS ).
  • Po zistený polohy možnosť nadviazania dátového spojenia s vozidlom a sledovanie pohybu vozidla v sekundových intervaloch.
  • Zobrazenie aktuálnej polohy vozidla v textovej forme s údajmi: indikátor vozidla, dátum a čas, zemepisná dĺžka a šírka, rýchlosť vozidla v km/hod
  • Voľba dynamického mapového okna, ktoré sa automaticky posúva zo zvoleným vozidlom
  • Zmena konfigurácie sledovania ( interval )
  • Spätné prehrávanie a analyzovanie všetkých informácií o polohe a stave monitorovaného vozidla
  • Možnosť automatického spustenia sledovania vozidla pri aktivácii alarmu
  • Pri takto širokej ponuke je len už na Vás, aby ste si vybrali a navštívili naše strediská.