>

   Je určený pre zákazníkov, ktorým ponuka GPSCAR nepostačuje a radšej chcú mať svoje dispečerské pracovisko, na ktorom si chcú kontrolovať pohyb vlastných firemných vozidiel. Túto požiadavku spĺňa práve tento systém. Okrem tejto základnej funkcie systém ponúka široké využitie špecifické na nároky zákazníka , a preto ho možno rozdeliť na dve verzie:
  • OFF line verziu
  • ON line verziu
  • Potrebujete mať prehľad o tom, kde a kedy boli Vaše služobné motorové vozidlá používané? Vaše náklady na pohonné hmoty sú vysoké a chcete ušetriť finančné prostriedky? Hľadajte riešenie v OFF line verzii. Ak potrebuje Váš dispečer zistiť, kde sa v danom momente nachádza niektoré z Vašich motorových vozidiel, odpoveď je v ON line verzii. Podrobnejšie informácie, čo ktorý systém dokáže nájdete v nasledujúcich stranách.