GPS predstavuje družicový komplex satelitov pohybujúcich sa po obežnej dráhe okolo zeme. V súčasnosti sa používa na komerčné účely, navigácia lodnej a automobilovej dopravy, digitalizáciu máp, sledovanie vzácnych druhov zvierat atď. Teda myšlienka využitia GPS pre monitorovanie a dohľadanie motorového vozidla je v podstate revolučná. Výpočet presnej polohy vozidla ešte nestačí, je potrebné zabezpečiť cestu, ktorou sa informácie o polohe vozidla dostanú na centrálny dispečing. Cesta musí zabezpečiť rýchly prenos informácie a musí mať široké pole pôsobnosti. Takouto sa dnes javí mobilná sieť GSM. Na prenos informácií je možné použiť textovú správu ( SMS ) alebo dátový prenos. Je potrebné si uvedomiť, že rýchly prenos s celoeurópskou pôsobnosťou sa dosahuje využitím dátového prenosu ( nie SMS). Využitie takéhoto systému prináša nové možnosti jeho aplikácie nielen v bezpečnostnej ale aj v dopravnej verzii ( sledovať prevádzkové parametre v reálnom čase). Pozrime sa na niektoré produkty našej spoločnosti dôkladnejšie