Tento rok sa pripravuje nový modelový rad, ktorý nadväzuje na úspešnú radu komunikačnej jednotky SBAS 2000. Zásadným rozdielom oproti predchádzajúcemu typu je komunikácia s uživateľským čipom. Ak počas pohybu vozidla príde zo strany komunikátora SBAS 375 k požiadavke na identifikáciu majiteľa a tá nebude splnená ( neprítomnosť komunikačnej karty u seba ) dôjde k aktivácii systému.Výnimočnosťou tohto systému je minimálny zásah do elektroinštalácie vozidla ( len napájanie ), maximálny užívateľský komfort ( komunikačná karta ) pre klienta, veľmi presná a rýchla diagnostika vyhodnocovania napadnutia motorového vozidla. To dáva systému obrovskú výhodu pred konkurenciou. Systém bude tiež obsahovať niekoľko výstupov a vstupov pre prípad prepojenia niektorého s elektronických doplnkov( siréna, pager, .... ). Predpokladaný uvedenia na trh 1.5.2003