Je daľšia moderná mechanická zábrana vhodná pre niektoré motorové vozidlá predávané na našom trhu. Princíp činnosti je založený na vložení valcovej zámkovej vložky do púzdra mechanickej zábrany a podobne ako u predchádzajúceho typu, zatlačení zámkovej časti do púzdra mechanickej zábrany. Tento spôsob obsluhy opäť umožňuje zamknutie mechanickej zábrany aj bez použitia kódového kľúča.. Na odomknutie zámku sa používa jeden s trojice kľúčov. Výhoda tohto typu spočíva hlavne v možnosti používania jednej zámkovej vložky vo viacerých vozidlách s touto typou mechanického zabezpečenia. Samozrejmosťou tohoto typu zábrany je použitie materiálov odolných proti násilnému prekonaniu.