Mechanická zábrana, ktorú tak isto možno zaradiť medzi moderné mechanické zábrany vhodné pre všetky typy motorových vozidiel od fy CONSTRUCT. Princíp činnosti je založený na používaní kľúča pri zamykaní aj odomykaní mechanickéj zábrany a to pootočení zámkovej vložky v púdre mechanickej zábrany o 180°. Výhodou takéhoto spôsobu obsluhy je hlavne v neomedzovaní pohybu pohyblivých časti ( sedadlo spolujazca ) v niektorých motorových vozidlách. Samozrejmosťou aj u tohoto typu zábrany je použitie materiálov odolných proti násilnému prekonaniu. Kruhový tvar mechanickej zábrany pôsobí v interiéry vozidla menej rušivo.