Mechanické zabezpečenie patrí k najstarším zabezpečeniam vôbec. Za jeho existencie prešlo mechanické zabezpečenie rôznymi úpravami a vylepšeniami až do dnešnej podoby, kedy napodobenie niektorých typov zámkových vložiek je náročným procesom . Pre využitie v motorovom vozidle je možné rozdeliť tieto zabezpečenia na pevne spojené z vozidlom a odnimatelne spojené s vozidlom. Skúsenosti, ktoré dosiahla fy SECAR BRATISLAVA a.s. počas svojej doby činnosti potvrdili, že jediným skutočným možným mechanickým zabezpečením, ktoré dokáže odolávať násilnému prekonávaniu je zabezpečenie pevne spojené s vozidlom. Preto sa spoločnosť rozhodla montovať mech. zabezpečenia DEFEND -LOCK a CONSTRUCT, ktoré nielenže spľňajú vysoké nároky na prekonanie ale aj zabezpečujú dlhoročný servis.
Treba si však vždy uvedomiť, že okrem jednoduchých zlodejov môžu mať záujem o Vaše motorové vozidlo aj profesionály.