Je základný z modelového radu Lo - Jackov, určený pre nižšiu triedu motorových vozidiel (resp. vozidiel do celkovej hodnoty cca 600 000,-Sk) a pre všetky typy Škodoviek. Tento modelový rad obsahuje okrem samostatného systému Lo - Jack aj svoj vlastný záložný zdroj, ktorý nahradzuje v prípade odpojenia hlavného akumulátora motorového vozidla dodávku napájania do systému. U tohto modelového radu sa využíva jedna zo základných funkcií systému, a to aktivácia (vysielanie systému na určitom frekvenčnom pásme) na podnet majiteľa motorového vozidla po telefonickom nahlásení krádeže na centrálu dispečingu firmy SECAR. Dispečer následne vyšle aktivačné signály, ktoré uvedú Lo - Jack do aktívneho (vysielajúceho) stavu. Potom nasleduje samotné vyhľadávanie mobilnými vyhľadávacími jednotkami. Takýto spôsob zapojenia systému v motorovom vozidle je síce veľmi pohodlný pre obsluhu majiteľa, nepodporuje však všetky vlastnosti systému ( t.j. okamžitá aktivácia pri krádeži vozidla, ktorá sa dosahuje pripojením na zabezpečovací systém vozidla) ale postačuje skupine zákazníkov, ktorí neradi obsluhujú ďalšie prídavné zabezpečovacie zariadenia.