Je najrošírenejší z modelových radov systémov Lo - Jack, určený pre všetky typy motorových vozidiel. Tento modelový rad využíva tak ako predchádzajúci typ funkciu systému diaľkovej aktivácie v prípade straty kľúčov. Na rozdiel od systému III. GENERÁCIE v tomto modelovom rade je možne využiť druhú funkciu systému, t.j. jeho automatickú aktiváciu, okamžite pri krádeži motorového vozidla. Činnosť tejto funkcie je možné dosiahnuť prepojením systému Lo - Jack s elektronickým zabezpečovacím systémom. Takto prepojený systém potom reaguje na neoprávnené naštartovanie motorového vozidla a okamžite posiela informáciu o narušení systému na dispečing. Dispečer kontaktuje zákazníka a informuje sa o stave jeho motorového vozidla. Po overení, že došlo skutočne ku krádeži vozidla, je do sektoru odkiaľ bol signál zachytený okamžite vyslané vyhľadávacie motorové vozidlo bezpečnostnej služby a tak isto sa informuje výjazdová hliadka policajného zboru SR. Aby systém takto pracoval, je do podstatnej miery závislí od kvality zabezpečovacieho zariadenia vo vozidle. Ak dávate prednosť iným systémom ako alarmom je tu riešenie v podobe Lo - Jacku SBAS 2001.