Je najmodernejší z modelového radu Lo - Jackov, určený pre väčšinu motorových vozidiel. Hlavnou a podstatnou zmenou oproti predchádzajúcim modelovým radom je jeho schopnosť so svojou vlastnou riadiacou jednotkou nahradiť všetky zabezpečovacie zariadenia. U tohoto systému sa všetky informácie zbiehajú na centrálnu riadiacu jednotku, ktorá potom vyhodnocuje podnet na okamžitú aktiváciu (napr. zmena polohy vozidla bez identifikácie ). Okrem kontroly polohy vozidla umožňuje zariadenie aj blokáciu jedného okruhu motora. Táto blokácia má predovšetkým slúžiť ako prostriedok pre zminimalizovanie tzv. falošných poplachov ( poplach spôsobený majiteľom ). Veľmi dôležitým faktom je identifikácia majiteľa vozidla k systému. Tá sa vykonáva prostredníctvom elektronickej kľúčenky. Po takejto identifikácii majiteľa z vozidlom dôjde k odblokovaniu systému a umožneniu naštartovania motorového vozidla. Automaticky po uplynutí odchodového času od vypnutia kľúča zapaľovania dôjde k jeho uvedeniu do strážiaceho stavu. Nespornou výhodou je maximálne utajenosť zariadenia a podobne ako aj u predchádzajúcich modelových radoch je možné systém prekladať z jedného motorového vozidla do druhého.