Je nový modelový rad, určený pre všetky typy motorových vozidiel. Podstatnou zmenou tohoto systému je využitie spolupráce dvoch špičkových systémov. Prvým je satelitný systém viper falcom a tým druhým je riadiolokačný systém Lo - Jack.

V čom spočíva jedinečnosť spojenia týchto systémov?

Satelitný systém dokáže s väčšou presnosťou z celoplošného pohľadu určiť okamžitú polohu vozidla, ale nevýhodou sú prírodné prípadne iné prekážky( tunel, garáž, kamión,…) zabraňujúce priamej viditeľnosti satelitov na monitorované vozidlo. Naopak Lo - Jack má z celoplošného hľadiska väčšiu nepresnosť, ale zato nie obmedzovaný uvedenými prekážkami. Spojením sa dosiahlo ich vzájomné doplnenie. Aby táto kombinácia fungovala okamžite pri odcudzení vozidla, využíva pre svoju aktiváciu niekoľko spôsobov zapojenia. Najznámejším spôsobom je prepojenie systému s autoalarmom. Tento spôsob je často využívaný ale do podstatnej miery je závislý od kvality alarmu.. Najdokonalejšou možnosťou zapojenia je využitie riadiacej jednotky systému SBAS 2001.