Vyhľadávanie motorových vozidiel sa stalo po roku 1989 veľmi žiadanou službou aj na našom trhu. Na územie Slovenskej republiky sa privážali motorového vozidlá a tým rástol záujem určitých skupín o nelegálne získanie takého to vozidlá. Preto spoločnosť SECAR BRATISLAVA A.S. priviezla americký systém aktívneho vyhľadávania motorového vozidla. Takýto spôsob vyhľadávania ( aktívny )má výhodu oproti pasívnemu v tom, že ukradnuté motorové vozidlo je možné vyhľadať neobmedzene na celom území. Tento systém vyvinuli dve najznámejšie firmy v oblasti prenosu dát MICROLOGIC a MOTOROLA pod názvom Lo - Jack.
Lo - Jack je miniatúrne elektronické zariadenie skryto umiestnené v aute, ktoré svojimi vlastnosťami dokáže v prípade napadnutia vozidla preniesť informáciu o napadnutí okamžite na centrálu dispečingu. Tento prenos umožňuje komplex aktivačných a monitorovacích bodov, ktoré sú rozmiestnené na celom území Slovenska. Aké možné kombinácie zapojenia systému existujú je popísané na nasledujúcich stranách.
V roku 1998 ako nároky na sledovanie motorových vozidiel rástli, firma sa začala zaoberať otázkou využitia satelitných systémov pri vyhľadávaní vozidiel. Kedže samostatný satelitný systém ešte nespĺňa najvyššie požiadavky na vyhľadávanie ( iba na monitorovanie )rozhodla sa spoločnosť spolupracovať na vývoji jedinečného satelitno - riadiolokačného systému, ktorý dostal názov GP - JACK.
Vybrané poisťovne poskytujú výrazné % zľavy z celkového ročného poistenia pri zabezpečení vozidla našimi systémami.