M 15 - Ultrazvukový snímač pohybu. Reaguje na narušenie interiéru motorového vozidla.
M 14 - Nárazový snímač. Reaguje na náraz do motorového vozidla
M160 - Snímač polohy vozidla. Reaguje v prípade pohybu alebo náklonu motorového vozidla.
M 8 Modul dotahovania okien. Je ho možné použiť v prípade ak má dodatočne montovaný alarm pri zatváraní motorového vozidla aj dotiahnuť okná ( dá sa použiť len pre presne špecifikované vozidlá )