Elektrické doťahovanie okien patrí do skupiny komfortných elektronických doplnkov. Výhody elektrického sťahovania okien netreba ani zvlášť vyzdvihovať, je to predovšetkým pohodlie pri otváraní okien v letnom období . Firma SECAR BRATISLAVA A.S. dlhšie obdobie hľadala taký systém aby čo najviac pripomínal pôvodný systém montovaný pri výrobe motorového vozidla. V roku 1998 sa našla spoločnosť, s ktorou sme dosiahli výbornú kvalitu systémov za prijateľnú cenu. Vo svojej ponuke máme zastúpené skoro všetky motorové vozidlá najmä však pre vozidla VOLKSWAGEN GROUP. Zoznam motorových vozidiel nájdete v našich montážnych strediskách.