Parkovacie snímače patria do komfortnej skupiny elektronických doplnkov. Ich hlavnou prednosťou je využitie pri parkovaní motorového vozidla v miestach kde potrebujete viac ako len svoj odhad. Zistenie vzdialenosti od pevnej prekážky zabezpečuje v motorovom vozidle akustická signalizácia. Čím je tón intenzívnejší tým je prekážka bližšie k vozidlu. Vzdialenosť, ktorú systém vyhodnotí ako koncovú ( to znamená, že vodič počuje len trvalí tón ) je cca 30cm. Ďalšou výhodou týchto systémov je, že existuje viacero typov, ktoré v závislosti od motorového vozidla je možné namontovať buď na ŠPZ alebo priamo do nárazníkov. V prípade montáže do nárazníkov existuje varianta 4 - snímačov ( standartne sú snímače iba 2 )